Tag Archives: vaytienmat

“Vay tiền tiêu dùng” hiểu thế nào cho đúng?

Xu hướng tín dụng tiêu dùng, còn được hiểu là vay tiền tiêu dùng, ngày càng phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thời kỳ bùng nổ vay tiền tiêu dùng tại Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ với động lực chính là xu hướng đô thị hóa ngày càng […]

Điều cần biết khi vay tiền tín dụng ở Việt Nam

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu vay tiền từ các tổ chức tín dụng của người dân ngày càng tăng cao. Người dân dễ dàng được tiếp cận với những khoản vay từ các tổ chức tín dụng uy tín để hiện thực hóa nhu cầu vốn của mình cho các […]